Tag:

ủng hộ

Sáng 23-7, 12 chuyến xe chuyên chở những “giỏ quà nghĩa tình” đã tiếp tục xuất bến để chở những phần quà là những thực phẩm thiết yếu đến nơi tập kết, sẵn sàng để trao đến người dân, người ở các khu cách ly cũng với các sinh viên khó khăn. Video ủng hộ

Thêm 3000 “giỏ quà nghĩa tình” sẵn sàng đến tay người dân khó khăn
Bạn có biết   |   23/07/2021
Thêm 3000 “giỏ quà nghĩa tình” sẵn sàng đến tay người dân khó khăn

Sáng 23-7, 12 chuyến xe chuyên chở những “giỏ quà nghĩa tình” đã tiếp tục xuất bến để chở những phần quà là những thực phẩm thiết yếu đến nơi tập kết, sẵn sàng để trao đến người dân, người ở các khu cách ly cũng với các sinh viên khó khăn.