Tag:

ứng dụng Gojek

Nắm bắt những khó khăn của các cửa hàng vừa, nhỏ và siêu nhỏ tại TP.HCM trong việc áp dụng chuyển đổi số để phục hồi và phát triển sau dịch, Gojek đã khởi động dự án “Quán nhỏ vượt sóng to” tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ các cửa hàng này cải thiện sinh kế Video ứng dụng Gojek

“Quán nhỏ vượt sóng to” cùng Gojek
Bạn có biết   |   11/11/2022
“Quán nhỏ vượt sóng to” cùng Gojek

Nắm bắt những khó khăn của các cửa hàng vừa, nhỏ và siêu nhỏ tại TP.HCM trong việc áp dụng chuyển đổi số để phục hồi và phát triển sau dịch, Gojek đã khởi động dự án “Quán nhỏ vượt sóng to” tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ các cửa hàng này cải thiện sinh kế