Tag:

ứng dụng công nghệ

Thế kỉ 21 chứng kiến xu hướng mạnh mẽ của chuyển đổi số, chuyển đổi số không những giúp tiết kiệm nguồn nhân lực lao động trực tiếp mà còn giúp đạt hiệu quả cao, chính xác, giúp doanh nghiệp linh hoạt trong việc quản lý điều hành. Video ứng dụng công nghệ

EVNNPT ứng dụng công nghệ mới quản lý, vận hành lưới điện
Bạn có biết   |   26/04/2022
EVNNPT ứng dụng công nghệ mới quản lý, vận hành lưới điện

Thế kỉ 21 chứng kiến xu hướng mạnh mẽ của chuyển đổi số, chuyển đổi số không những giúp tiết kiệm nguồn nhân lực lao động trực tiếp mà còn giúp đạt hiệu quả cao, chính xác, giúp doanh nghiệp linh hoạt trong việc quản lý điều hành.