Tag:

UNESCO công nhận

Âm thanh của cồng của chiêng mang âm hưởng của thanh âm rừng núi, của thác nước, của ngọn gió nơi núi rừng Tây Nguyên. Chính vì vậy nó đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa độc đáo không thể thiếu của người dân nơi đây. Video UNESCO công nhận

Trải nghiệm không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên
Bạn có biết   |   13/02/2021
Trải nghiệm không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

Âm thanh của cồng của chiêng mang âm hưởng của thanh âm rừng núi, của thác nước, của ngọn gió nơi núi rừng Tây Nguyên. Chính vì vậy nó đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa độc đáo không thể thiếu của người dân nơi đây.