Tag:

UCICC

TTO - Chiều 8-2, Trung tâm Lam Sơn - Trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (UCICC), chính thức chấm dứt hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ. Video UCICC

Video: Những hình ảnh cảm động về ca trực cuối cùng ở Trung tâm hồi sức COVID-19 Lam Sơn
Tin nóng   |   08/02/2022
Video: Những hình ảnh cảm động về ca trực cuối cùng ở Trung tâm hồi sức COVID-19 Lam Sơn

TTO - Chiều 8-2, Trung tâm Lam Sơn - Trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (UCICC), chính thức chấm dứt hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ.