Tag:

UBND TP

TTO - Ngày 3-3, lãnh đạo một số đơn vị xe buýt ở TP.HCM cho biết 9 doanh nghiệp xe buýt đã cùng ký văn bản kiến nghị cấp thẩm quyền hỗ trợ cho hoạt động xe buýt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Video UBND TP

Video: 9 doanh nghiệp xe buýt TP.HCM 'cầu cứu' hỗ trợ
Tin nóng   |   03/03/2022
Video: 9 doanh nghiệp xe buýt TP.HCM 'cầu cứu' hỗ trợ

TTO - Ngày 3-3, lãnh đạo một số đơn vị xe buýt ở TP.HCM cho biết 9 doanh nghiệp xe buýt đã cùng ký văn bản kiến nghị cấp thẩm quyền hỗ trợ cho hoạt động xe buýt do ảnh hưởng của dịch COVID-19.