Tag:

UBND tỉnh Đắk Lắk

Sáng 20-4, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết qua kết quả thống kê của các đơn vị chức năng, chỉ tính riêng 38 dự án có sử dụng quỹ đất tại tỉnh này thì hầu hết các dự án đều chậm tiến độ với diện tích đất lãng phí gầ̀n 6.500ha. Video UBND tỉnh Đắk Lắk

38 dự án ở Đắk Lắk chậm tiến độ, gần 6.500ha đất bị bỏ hoang
Tin nóng | 20/04/2019
38 dự án ở Đắk Lắk chậm tiến độ, gần 6.500ha đất bị bỏ hoang

Sáng 20-4, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết qua kết quả thống kê của các đơn vị chức năng, chỉ tính riêng 38 dự án có sử dụng quỹ đất tại tỉnh này thì hầu hết các dự án đều chậm tiến độ với diện tích đất lãng phí gầ̀n 6.500ha.