Tag:

tuyến phố chuyên doanh

Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng phát triển TP.HCM trở thành trung tâm mua sắm có quy mô tầm cỡ quốc gia và khu vực, thời gian qua, TP đã thúc đẩy việc hình thành những phố chuyên doanh. Hiệu quả ban đầu cho thấy những khu phố chuyên doanh là nơi có Video tuyến phố chuyên doanh

TP.HCM: Nhộn nhịp những tuyến phố chuyên doanh
Thú vị   |   25/01/2020
TP.HCM: Nhộn nhịp những tuyến phố chuyên doanh

Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng phát triển TP.HCM trở thành trung tâm mua sắm có quy mô tầm cỡ quốc gia và khu vực, thời gian qua, TP đã thúc đẩy việc hình thành những phố chuyên doanh. Hiệu quả ban đầu cho thấy những khu phố chuyên doanh là nơi có