Tag:

tuyến metro Bến Thành - Tham Lương

Thường trực UBND TP.HCM vừa thống nhất giao Ban quản lý đường sắt đô thị thực hiện các thủ tục lập dự án mới nhằm kết nối hai tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và Bến Thành - Tham Lương tại nhà ga Bến Thành. Video tuyến metro Bến Thành - Tham Lương

Làm dự án mới kết nối hai tuyến metro ở TP.HCMLive
Tin nóng   |   01/07/2019
Làm dự án mới kết nối hai tuyến metro ở TP.HCM

Thường trực UBND TP.HCM vừa thống nhất giao Ban quản lý đường sắt đô thị thực hiện các thủ tục lập dự án mới nhằm kết nối hai tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và Bến Thành - Tham Lương tại nhà ga Bến Thành.