Tag:

tuyến đường Ba Dinh - Ba Giang

Trong ngày 18-12, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động phương tiện cơ giới, nhân lực tập trung khắc phục, giải phóng điểm sạt lở tại tuyến đường Ba Dinh - Ba Giang đang gây chia cắt 150 hộ dân và cơ quan, trường học do sạt lở núi gây ra. Video tuyến đường Ba Dinh - Ba Giang

Khắc phục  điểm sạt lở núi gây chia cắt 150 hộ dân miền núiLive
Tin nóng | 18/12/2018
Khắc phục điểm sạt lở núi gây chia cắt 150 hộ dân miền núi

Trong ngày 18-12, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động phương tiện cơ giới, nhân lực tập trung khắc phục, giải phóng điểm sạt lở tại tuyến đường Ba Dinh - Ba Giang đang gây chia cắt 150 hộ dân và cơ quan, trường học do sạt lở núi gây ra.