Tag:

tuoitre

TTO - Đại diện cho cơ quan báo chí được đánh giá là chuyển đổi số rất thành công, ông Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, khẳng định: Bạn đọc làm việc, giải trí trên mạng, báo chí phải đáp ứng yêu cầu đó của bạn đọc. Video tuoitre

Chuyển đổi số: ‘Bạn đọc làm việc, giải trí trên mạng, báo chí phải đáp ứng yêu cầu đó của bạn đọc’
Tin nóng   |   14/04/2022
Chuyển đổi số: ‘Bạn đọc làm việc, giải trí trên mạng, báo chí phải đáp ứng yêu cầu đó của bạn đọc’

TTO - Đại diện cho cơ quan báo chí được đánh giá là chuyển đổi số rất thành công, ông Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, khẳng định: Bạn đọc làm việc, giải trí trên mạng, báo chí phải đáp ứng yêu cầu đó của bạn đọc.

Từ ngày
Đến ngày