Tag:

tươi tốt

Nhiều du khách du xuân tại hội Hoa xuân Kỷ Hợi được tổ chức tại công viên văn hóa Tao Đàn không khỏi xót xa khi chứng kiến nhiều mảng cỏ xanh tươi tốt khắp công viên này bị giẫm chết. Video tươi tốt

Nhiều mảng cỏ khắp công viên Tao Đàn bị giẫm chết khô sau hội hoa xuânLive
Tin nóng   |   10/02/2019
Nhiều mảng cỏ khắp công viên Tao Đàn bị giẫm chết khô sau hội hoa xuân

Nhiều du khách du xuân tại hội Hoa xuân Kỷ Hợi được tổ chức tại công viên văn hóa Tao Đàn không khỏi xót xa khi chứng kiến nhiều mảng cỏ xanh tươi tốt khắp công viên này bị giẫm chết.