27/06/2019
SỸ ĐỨC – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN
SỸ ĐỨC – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN

Hơn 20 năm nay, trên sông Krông H’năng ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra chuyện một số người tự đầu tư làm cầu để cho dân các thôn qua lại rồi tùy tiện thu phí.

Video liên quan