Tag:

từ TP.HCM về Bình Định

TTO – Ngày 21-7, chuyên mục Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 của Tuổi Trẻ tiếp tục nhận được những câu hỏi: Số điện thoại cần thiết trong ngày giãn cách? Kiểm tra xe chở hàng qua khu vực có chỉ thị 16? Từ TP.HCM về Bình Định cách ly ra sao? Video từ TP.HCM về Bình Định

Robot Hỏi - Đáp: Có việc khẩn cấp nên gọi số điện thoại nào? Từ TP.HCM về Bình Định cách ly ra sao?
Bạn có biết   |   21/07/2021
Robot Hỏi - Đáp: Có việc khẩn cấp nên gọi số điện thoại nào? Từ TP.HCM về Bình Định cách ly ra sao?

TTO – Ngày 21-7, chuyên mục Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 của Tuổi Trẻ tiếp tục nhận được những câu hỏi: Số điện thoại cần thiết trong ngày giãn cách? Kiểm tra xe chở hàng qua khu vực có chỉ thị 16? Từ TP.HCM về Bình Định cách ly ra sao?