Tag:

truyền hình tuổi trẻ

Nghề vẽ tranh lên vải áo dài được ví như những giai điệu, có thăng, có trầm… Nhưng có lẽ tình yêu đối với những người xác định đây là một nghề thì tình yêu đó sẽ mãi thăng hoa. Video truyền hình tuổi trẻ

Đưa nghệ thuật hội họa vào áo dài truyền thống
Bạn có biết   |   02/01/2021
Đưa nghệ thuật hội họa vào áo dài truyền thống

Nghề vẽ tranh lên vải áo dài được ví như những giai điệu, có thăng, có trầm… Nhưng có lẽ tình yêu đối với những người xác định đây là một nghề thì tình yêu đó sẽ mãi thăng hoa.