Tag:

trường tiểu học

Trải nghiệm phương pháp giáo dục Montessori độc đáo tại Me Since 1988, học sinh được khuyến khích học bằng nhiều phương pháp sáng tạo và thực hành các kỹ năng cuộc sống, với môi trường tiếng Anh hoàn toàn và sự hướng dẫn chuyên nghiệp từ thầy cô. Video trường tiểu học

Khám Phá Trường Học 2024 | Phương pháp giảng dạy Montessori thú vị tại Me Since 1988
Khám phá trường học   |   13/05/2024
Khám Phá Trường Học 2024 | Phương pháp giảng dạy Montessori thú vị tại Me Since 1988

Trải nghiệm phương pháp giáo dục Montessori độc đáo tại Me Since 1988, học sinh được khuyến khích học bằng nhiều phương pháp sáng tạo và thực hành các kỹ năng cuộc sống, với môi trường tiếng Anh hoàn toàn và sự hướng dẫn chuyên nghiệp từ thầy cô.

0.0
(0 bình chọn)