22/11/2019
PHƯƠNG NAM – HỒNG ĐỨC
PHƯƠNG NAM – HỒNG ĐỨC

Êkíp phim “30 chưa phải Tết” vừa có buổi công bố phim tại TP.HCM. Đây là bộ phim Tết 2020 được công bố đầu tiên trong năm nay.