Tag:

trước Tết dương lịch

Ngày 19-12, ông Trần Thái Hòa, phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Quản lý Đường bộ III.2 (Cục Quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cho biết đơn vị này vừa có chỉ đạo các chủ đầu tư dự án BOT, phải khắc phục triệt để các hư hỏng trên toàn tuyến tại dự án mở rộng quốc lộ 1A từ km 1125 đến km 1265 đoạn Bình Định - Phú Yên, từ nay đến Tết Dương lịch 2020. Video trước Tết dương lịch

Yêu cầu khắc phục triệt để quốc lộ 1A trước Tết dương lịch
Tin nóng | 19/12/2019
Yêu cầu khắc phục triệt để quốc lộ 1A trước Tết dương lịch

Ngày 19-12, ông Trần Thái Hòa, phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Quản lý Đường bộ III.2 (Cục Quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cho biết đơn vị này vừa có chỉ đạo các chủ đầu tư dự án BOT, phải khắc phục triệt để các hư hỏng trên toàn tuyến tại dự án mở rộng quốc lộ 1A từ km 1125 đến km 1265 đoạn Bình Định - Phú Yên, từ nay đến Tết Dương lịch 2020.