Tag:

trung tâm thành phố

Qua tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất để mở rộng hẻm, nhờ đó đời việc đi lại, làm ăn sinh sống của chính gia đình họ cũng như bộ mặt đô thị đã được cải thiện đáng kể. Video trung tâm thành phố

Ngày hội hiến đất của người dân ở một quận trung tâm thành phốLive
Thú vị   |   09/09/2019
Ngày hội hiến đất của người dân ở một quận trung tâm thành phố

Qua tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất để mở rộng hẻm, nhờ đó đời việc đi lại, làm ăn sinh sống của chính gia đình họ cũng như bộ mặt đô thị đã được cải thiện đáng kể.