Tag:

trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV

TTO - Trung tâm lưu trữ quốc gia IV, TP Đà Lạt, trước đây thường được biết đến với cái tên Biệt điện Trần Lệ Xuân. Nay, ngôi Dinh thự cổ này cũng là nơi lưu giữ Di sản Tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam. Video trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV

Video: Ngày Tết, tìm về Di sản Tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam
Thú vị   |   11/02/2021
Video: Ngày Tết, tìm về Di sản Tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam

TTO - Trung tâm lưu trữ quốc gia IV, TP Đà Lạt, trước đây thường được biết đến với cái tên Biệt điện Trần Lệ Xuân. Nay, ngôi Dinh thự cổ này cũng là nơi lưu giữ Di sản Tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.