Tag:

Trung Lương

TTO - Dù mới đưa vào thông xe được hơn 1 tháng nhưng lưu lượng xe thực tế trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã gần bằng lưu lượng thiết kế của năm 2025. Video Trung Lương

Video: Lượng xe trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hiện đã gần bằng thiết kế của năm 2025
Tin nóng   |   10/06/2022
Video: Lượng xe trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hiện đã gần bằng thiết kế của năm 2025

TTO - Dù mới đưa vào thông xe được hơn 1 tháng nhưng lưu lượng xe thực tế trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã gần bằng lưu lượng thiết kế của năm 2025.