Tag:

Trung Lương - Mỹ Thuận

TTO - Bộ Giao thông vận tải thống nhất với các địa phương nghiên cứu, đề xuất ít nhất 3 phương án đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận theo quy mô quy hoạch. Video Trung Lương - Mỹ Thuận

Video: Nghiên cứu 3 phương án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận
Tin nóng   |   30/08/2022
Video: Nghiên cứu 3 phương án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận

TTO - Bộ Giao thông vận tải thống nhất với các địa phương nghiên cứu, đề xuất ít nhất 3 phương án đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận theo quy mô quy hoạch.