Tag:

trứng gà sạch

Kipster là một công ty sản xuất trứng của Hà Lan nhằm mục đích cải thiện 'đời sống' cho vật nuôi. Công ty này cho gà ăn bánh quy, bánh gạo, hít thở không khí trong lành để đẻ trứng 'sạch'. Video trứng gà sạch

Video: Gà được cho ăn bánh quy vụn, hít thở không khí trong lành để đẻ trứng 'sạch'
Thế giới muôn màu   |   31/01/2023
Video: Gà được cho ăn bánh quy vụn, hít thở không khí trong lành để đẻ trứng 'sạch'

Kipster là một công ty sản xuất trứng của Hà Lan nhằm mục đích cải thiện 'đời sống' cho vật nuôi. Công ty này cho gà ăn bánh quy, bánh gạo, hít thở không khí trong lành để đẻ trứng 'sạch'.