Tag:

trực bệnh viện

Thời điểm giao thừa chỉ cách chúng ta vài tiếng đồng hồ nữa thôi, thế nhưng ở đâu đó có những người đã tạm gác lại niềm vui của mình để thực hiện nhiệm vụ trực Tết tại bệnh viện, họ mong về những ca trực thành công. Video trực bệnh viện

Nghe bác sĩ sản khoa kể chuyện gần 10 năm đón giao thừa tại bệnh viện
Thú vị   |   24/01/2020
Nghe bác sĩ sản khoa kể chuyện gần 10 năm đón giao thừa tại bệnh viện

Thời điểm giao thừa chỉ cách chúng ta vài tiếng đồng hồ nữa thôi, thế nhưng ở đâu đó có những người đã tạm gác lại niềm vui của mình để thực hiện nhiệm vụ trực Tết tại bệnh viện, họ mong về những ca trực thành công.