Tag:

trong vụ lở núi

TTO - Để đưa hàng từ bên này qua bên kia vực sâu, các thành viên vận chuyển hàng phải dùng cáp giăng ngang qua vực, thiết kế ròng rọc đưa hàng qua hai xã Hướng Lập và Hướng Việt, Quảng Trị. Video trong vụ lở núi

Video: Giăng dây đưa hàng cứu trợ băng qua vực sâu hun hút
Tin nóng   |   24/10/2020
Video: Giăng dây đưa hàng cứu trợ băng qua vực sâu hun hút

TTO - Để đưa hàng từ bên này qua bên kia vực sâu, các thành viên vận chuyển hàng phải dùng cáp giăng ngang qua vực, thiết kế ròng rọc đưa hàng qua hai xã Hướng Lập và Hướng Việt, Quảng Trị.