Tag:

trong tương lai

Ngày 26-12, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp cùng UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành đường và cầu kết nối hai tỉnh, tại địa phận huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) và huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh). Video trong tương lai

Video: Dọc sông Sài Gòn sẽ có sáu cây cầu nối giữa Bình Dương và Tây Ninh
Tin nóng   |   26/12/2022
Video: Dọc sông Sài Gòn sẽ có sáu cây cầu nối giữa Bình Dương và Tây Ninh

Ngày 26-12, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp cùng UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành đường và cầu kết nối hai tỉnh, tại địa phận huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) và huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh).