Tag:

trong ngày đầu

TTO - Sáng 9-7, ngày đầu tiên giãn cách theo chỉ thị 16, các tuyến đường ở TP.HCM im ắng, lượng xe cộ giảm hẳn. Hơn một tháng qua lượng xe cộ đã giảm, sáng nay còn giảm hơn. Video trong ngày đầu

Video: TP.HCM thưa thớt người, xe cộ giảm hẳn trong ngày đầu giãn cách theo chỉ thị 16
Tin nóng | 09/07/2021
Video: TP.HCM thưa thớt người, xe cộ giảm hẳn trong ngày đầu giãn cách theo chỉ thị 16

TTO - Sáng 9-7, ngày đầu tiên giãn cách theo chỉ thị 16, các tuyến đường ở TP.HCM im ắng, lượng xe cộ giảm hẳn. Hơn một tháng qua lượng xe cộ đã giảm, sáng nay còn giảm hơn.