26/10/2019
THÁI THỊNH – TRÍ NHÂN – UYÊN THI
THÁI THỊNH – TRÍ NHÂN – UYÊN THI

Ban quản lý Khu khu kinh tế Bình Đinh cho biết sẽ tiến hành giám sát kế hoạch trồng lại rừng đã bị phá tại Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 do Công ty Cổ phần Phong điện Phương Mai làm chủ đầu tư.