Tag:

Trồng hoa để đưa vào ẩm thực

Trước đây, người trồng hoa ở Sa Đéc, Đồng Tháp, chủ yếu trồng hoa để bán làm cây cảnh, cây trang trí, thời gian gần đây, một số hộ dân ở đây đã tìm tòi, học hỏi đưa hoa vào ẩm thực và làm trà. Video Trồng hoa để đưa vào ẩm thực

Trồng hoa để đưa vào ẩm thực
Tin nóng   |   02/09/2019
Trồng hoa để đưa vào ẩm thực

Trước đây, người trồng hoa ở Sa Đéc, Đồng Tháp, chủ yếu trồng hoa để bán làm cây cảnh, cây trang trí, thời gian gần đây, một số hộ dân ở đây đã tìm tòi, học hỏi đưa hoa vào ẩm thực và làm trà.