Tag:

trong 3 tháng

TTO - Dự án có tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, quy mô thực hiện gồm nhà máy điện mặt trời 450MW, kết hợp với trạm biến áp 220/500kV và hơn 17km đường dây truyền tải kéo dài từ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đến huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Video trong 3 tháng

Video: Xây dựng nhà máy điện mặt trời lớn tại Ninh Thuận
Tin nóng   |   15/05/2020
Video: Xây dựng nhà máy điện mặt trời lớn tại Ninh Thuận

TTO - Dự án có tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, quy mô thực hiện gồm nhà máy điện mặt trời 450MW, kết hợp với trạm biến áp 220/500kV và hơn 17km đường dây truyền tải kéo dài từ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đến huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.