Tag:

trốn phí BOT

TTO - Bản tin 30s Nóng 6-10: Nổ lò hút bụi ở Bình Dương, nhiều công nhân phỏng nặng; 5 xe con va chạm ở chân cầu Sài Gòn; Ruốc vào đỏ biển Phú Quốc; Trích xuất camera, phát hiện xe con núp đuôi xe tải để trốn phí BOT 19 lần… Video trốn phí BOT

Bản tin 30s Nóng: Nổ lò hút bụi, nhiều công nhân phỏng nặng; 5 xe con va chạm ở cầu Sài Gòn
30S Nóng | 06/10/2022
Bản tin 30s Nóng: Nổ lò hút bụi, nhiều công nhân phỏng nặng; 5 xe con va chạm ở cầu Sài Gòn

TTO - Bản tin 30s Nóng 6-10: Nổ lò hút bụi ở Bình Dương, nhiều công nhân phỏng nặng; 5 xe con va chạm ở chân cầu Sài Gòn; Ruốc vào đỏ biển Phú Quốc; Trích xuất camera, phát hiện xe con núp đuôi xe tải để trốn phí BOT 19 lần…