11/07/2019
ĐÔNG HÀ – SANH TÀI – TRINH TRÀ
ĐÔNG HÀ – SANH TÀI – TRINH TRÀ

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) vừa bắt quả tang ô tô tải chở chất thải nguy hại đổ tại bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại của Công ty TNHH Kbec Vina, 100% vốn Hàn Quốc.

Video liên quan