Tag:

Tròn 1 năm

TTO - Hôm nay 15-7 là tròn 1 năm Trúc Nhi - Diệu Nhi bước vào cuộc đại phẫu thuật tách rời kéo dài 12 tiếng. 'Hạnh phúc nhất có lẽ là ba mẹ hai bé. Ngày này năm trước, họ đã khóc rất nhiều, còn bây giờ nụ cười lại nở trên môi trọn vẹn nhất'. Video Tròn 1 năm

Video: Tròn 1 năm Trúc Nhi - Diệu Nhi tách rời, nụ cười lại nở trên môi trọn vẹn nhất
Tin nóng | 15/07/2021
Video: Tròn 1 năm Trúc Nhi - Diệu Nhi tách rời, nụ cười lại nở trên môi trọn vẹn nhất

TTO - Hôm nay 15-7 là tròn 1 năm Trúc Nhi - Diệu Nhi bước vào cuộc đại phẫu thuật tách rời kéo dài 12 tiếng. 'Hạnh phúc nhất có lẽ là ba mẹ hai bé. Ngày này năm trước, họ đã khóc rất nhiều, còn bây giờ nụ cười lại nở trên môi trọn vẹn nhất'.