Tag:

trở lại Việt Nam

TTO - Trả lời Tuổi Trẻ, tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nhấn mạnh hợp tác giữa 2 nước đã ở cấp độ cao và khẳng định, thành công của Việt Nam cũng là thành công của Mỹ. Trong chiến lược mới của Mỹ tại khu vực, Việt Nam đóng một vai trò rất quan trọng. Video trở lại Việt Nam

Video: Đại sứ Marc Knapper 'Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Mỹ'
Tin nóng   |   22/02/2022
Video: Đại sứ Marc Knapper 'Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Mỹ'

TTO - Trả lời Tuổi Trẻ, tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nhấn mạnh hợp tác giữa 2 nước đã ở cấp độ cao và khẳng định, thành công của Việt Nam cũng là thành công của Mỹ. Trong chiến lược mới của Mỹ tại khu vực, Việt Nam đóng một vai trò rất quan trọng.