12/06/2019

Mô hình đắt giá nhất thuộc về một nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản, có giá trị hơn 21.000 USD.

Video liên quan