Tag:

Triển lãm ảnh

TTO - Diễn ra từ 15-1 đến ngày 15-2, cuộc thi ảnh 'Nụ xuân' đã nhận được 2.763 bức ảnh gửi về, với 799 ảnh được chọn xuất bản. Các tác phẩm thể hiện không khí đón Tết đặc trưng ở khắp 3 miền, lưu dấu bao khoảnh khắc đẹp những ngày đầu xuân 2022 Video Triển lãm ảnh

Video: Hơn 2.700 khoảnh khắc đầy cảm xúc từ cuộc thi ảnh 'Nụ xuân'
Bạn có biết   |   06/03/2022
Video: Hơn 2.700 khoảnh khắc đầy cảm xúc từ cuộc thi ảnh 'Nụ xuân'

TTO - Diễn ra từ 15-1 đến ngày 15-2, cuộc thi ảnh 'Nụ xuân' đã nhận được 2.763 bức ảnh gửi về, với 799 ảnh được chọn xuất bản. Các tác phẩm thể hiện không khí đón Tết đặc trưng ở khắp 3 miền, lưu dấu bao khoảnh khắc đẹp những ngày đầu xuân 2022