Tag:

triển khai lấy mẫu

TTO - Trong đêm 12-5, toàn bộ các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP.HCM đã khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên y tế và bệnh nhân nội trú. Sáng 13-5 công tác này vẫn tiếp tục được thực hiện. Video triển khai lấy mẫu

Video: TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân nội trú
Tin nóng | 13/05/2021
Video: TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân nội trú

TTO - Trong đêm 12-5, toàn bộ các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP.HCM đã khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên y tế và bệnh nhân nội trú. Sáng 13-5 công tác này vẫn tiếp tục được thực hiện.