Tag:

Trị bệnh

TTO - Chị phụ bán quán cơm Yến Nam (là F1 của chủ quán - bệnh nhân 13960) âm tính với COVID-19 trong khi 6 người tiếp xúc với chị này lại dương tính. Hiện Phú Yên đã có 17 ca dương tính. Video Trị bệnh

Video: F1 âm tính nhưng 6 người tiếp xúc lại dương tính COVID-19 tại quán cơm Yến Nam
Tin nóng   |   26/06/2021
Video: F1 âm tính nhưng 6 người tiếp xúc lại dương tính COVID-19 tại quán cơm Yến Nam

TTO - Chị phụ bán quán cơm Yến Nam (là F1 của chủ quán - bệnh nhân 13960) âm tính với COVID-19 trong khi 6 người tiếp xúc với chị này lại dương tính. Hiện Phú Yên đã có 17 ca dương tính.