Tag:

trẻ vùng cao

Ngày 11-1, Báo Tuổi trẻ, Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng xúc xích cho học sinh tỉnh Đăk Lăk. Đây là hoạt động trong chương trình Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao. Video trẻ vùng cao

Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao: Tặng xúc xích cho học sinh Tây Nguyên
Bạn có biết   |   12/01/2022
Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao: Tặng xúc xích cho học sinh Tây Nguyên

Ngày 11-1, Báo Tuổi trẻ, Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng xúc xích cho học sinh tỉnh Đăk Lăk. Đây là hoạt động trong chương trình Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao.