Tag:

trễ tàu

Ngày 27-1, đại diện Ga Sài Gòn cho biết, hiện tại mỗi ngày có khoảng 20-21 chuyến tàu đi, với tổng lượng hành khách vận chuyển khoảng 15.000 người. Tuy nhiên, do bị kẹt xe, mỗi ngày có tới cả trăm người đến trễ giờ tàu chạy. Video trễ tàu

Mỗi ngày, hàng trăm hành khách bị trễ tàu tại Ga Sài Gòn do kẹt xe
Tin nóng   |   27/01/2019
Mỗi ngày, hàng trăm hành khách bị trễ tàu tại Ga Sài Gòn do kẹt xe

Ngày 27-1, đại diện Ga Sài Gòn cho biết, hiện tại mỗi ngày có khoảng 20-21 chuyến tàu đi, với tổng lượng hành khách vận chuyển khoảng 15.000 người. Tuy nhiên, do bị kẹt xe, mỗi ngày có tới cả trăm người đến trễ giờ tàu chạy.