Tag:

mắm tôm vào nhà

Liên tiếp trong những ngày gần đây, nhiều vụ việc người dân ở TP.HCM bị tạt chất bẩn, sơn, mắm tôm vào nhà. Cuộc sống của các gia đình này đảo lộn, tinh thần bị “khủng bố”, kinh doanh đình đốn. Kiểu thách thức pháp luật này không mới nhưng gần đây lại manh động, gây hoang mang đời sống dân sinh, ảnh hưởng đến trật tự trị an Video mắm tôm vào nhà

Không để nạn tạt chất bẩn tung hoành, thách thức pháp luậtLive
Tin nóng   |   03/08/2019
Không để nạn tạt chất bẩn tung hoành, thách thức pháp luật

Liên tiếp trong những ngày gần đây, nhiều vụ việc người dân ở TP.HCM bị tạt chất bẩn, sơn, mắm tôm vào nhà. Cuộc sống của các gia đình này đảo lộn, tinh thần bị “khủng bố”, kinh doanh đình đốn. Kiểu thách thức pháp luật này không mới nhưng gần đây lại manh động, gây hoang mang đời sống dân sinh, ảnh hưởng đến trật tự trị an