Tag:

Trao thưởng

Mới đây, báo Tuổi Trẻ cùng Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam đã trao thưởng cho con em gia đình nông dân có thành tích học tập tốt trong năm học 2021-2022. Video Trao thưởng

Tiếp sức nhà nông 2022: Trao thưởng cho con em nông dân học tập tốt
Bạn có biết   |   15/09/2022
Tiếp sức nhà nông 2022: Trao thưởng cho con em nông dân học tập tốt

Mới đây, báo Tuổi Trẻ cùng Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam đã trao thưởng cho con em gia đình nông dân có thành tích học tập tốt trong năm học 2021-2022.