Tag:

trao tặng cho quỹ học bổng

Sáng ngày 30/10, Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Nam Việt và Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Bao bì giấy Nam Long đã đến Báo Tuổi trẻ trao tiền ủng hộ bà con miền Trung, thông qua chương trình “Cùng Báo Tuổi trẻ cứu trợ bà con vùng lũ”. Video trao tặng cho quỹ học bổng

Tiếp nhận thêm 473 triệu đồng cứu trợ đồng bào miền Trung
Bạn có biết | 31/10/2020
Tiếp nhận thêm 473 triệu đồng cứu trợ đồng bào miền Trung

Sáng ngày 30/10, Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Nam Việt và Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Bao bì giấy Nam Long đã đến Báo Tuổi trẻ trao tiền ủng hộ bà con miền Trung, thông qua chương trình “Cùng Báo Tuổi trẻ cứu trợ bà con vùng lũ”.