Tag:

tránh nắng

Mặt trời xuống núi, màn đêm bao phủ cũng là lúc thời tiết bắt đầu mát mẻ, dễ chịu hơn. Trên cánh đồng lúa của xã Tượng Sơn huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh lấp loáng ánh đèn điện từ các bình ắc quy và đèn từ những chiếc máy gặt. Những người nông dân hối hả cho công việc thu hoạch lúa, việc mà lẽ ra họ phải làm vào buổi ngày. Video tránh nắng

Tránh nắng, nông dân gặt lúa đêmLive
Đời thường   |   05/05/2019
Tránh nắng, nông dân gặt lúa đêm

Mặt trời xuống núi, màn đêm bao phủ cũng là lúc thời tiết bắt đầu mát mẻ, dễ chịu hơn. Trên cánh đồng lúa của xã Tượng Sơn huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh lấp loáng ánh đèn điện từ các bình ắc quy và đèn từ những chiếc máy gặt. Những người nông dân hối hả cho công việc thu hoạch lúa, việc mà lẽ ra họ phải làm vào buổi ngày.