Tag:

trang trại bò

TTO - Sáng 6-10, ông Nguyễn Hoài Dương, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, cho biết đã yêu cầu Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô vào kiểm tra và báo cáo vụ trang trại của nguyên bí thư tỉnh ủy trong khu bảo tồn vào chiều nay. Video trang trại bò

Video: Đắk Lắk cho kiểm tra trang trại bò của nguyên bí thư tỉnh ủy trong khu bảo tồn thiên nhiên
Tin nóng   |   06/10/2022
Video: Đắk Lắk cho kiểm tra trang trại bò của nguyên bí thư tỉnh ủy trong khu bảo tồn thiên nhiên

TTO - Sáng 6-10, ông Nguyễn Hoài Dương, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, cho biết đã yêu cầu Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô vào kiểm tra và báo cáo vụ trang trại của nguyên bí thư tỉnh ủy trong khu bảo tồn vào chiều nay.