Tag:

Trăn khủng

Ngày 3-4, trang Newflare chia sẻ video quay lại cảnh một con thằn lằn và con trăn lớn cắn xé nhau ở Queensland, Australia. Trong suốt 20 phút, con thằn lằn đã cắn đứt nhiều đoạn trên thân con trăn và hạ gục đối thủ. Video Trăn khủng

Camera 360   |   03/04/2023
Video: Đối đầu thằn lằn, trăn khủng bỏ mạng sau trận cắn xé quyết liệt

Ngày 3-4, trang Newflare chia sẻ video quay lại cảnh một con thằn lằn và con trăn lớn cắn xé nhau ở Queensland, Australia. Trong suốt 20 phút, con thằn lằn đã cắn đứt nhiều đoạn trên thân con trăn và hạ gục đối thủ.