Tag:

trăn gấm

Ngày 10-7, Chi cục kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đang lập hồ sơ, xử lý một con trăn gấm nặng hơn 50kg dài khoảng 3m thuộc nhóm 2B nằm trong Sách đỏ Việt Nam ‘đi lạc’ vào nhà vệ sinh của người dân. Video trăn gấm

Tin nóng   |   10/07/2023
Lính cứu hỏa vật lộn với trăn gấm hơn 50kg ‘đi lạc’ vào nhà dân ở Tây Ninh

Ngày 10-7, Chi cục kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đang lập hồ sơ, xử lý một con trăn gấm nặng hơn 50kg dài khoảng 3m thuộc nhóm 2B nằm trong Sách đỏ Việt Nam ‘đi lạc’ vào nhà vệ sinh của người dân.