Tag:

Trạm bơm

Do mực nước sông Lam xuống thấp khiến hàng loạt trạm bơm không thể hoạt động, nhiều diện tích lúa tại, tỉnh Nghệ An chưa thể gieo cấy đúng thời vụ Xuân. Bà con nông dân như đang ‘ngồi trên đống lửa’. Video Trạm bơm

Video: Hàng loạt trạm bơm 'treo vòi' vì mực nước sông Lam xuống thấp, nông dân 'như ngồi trên lửa'
Tin nóng   |   03/02/2023
Video: Hàng loạt trạm bơm 'treo vòi' vì mực nước sông Lam xuống thấp, nông dân 'như ngồi trên lửa'

Do mực nước sông Lam xuống thấp khiến hàng loạt trạm bơm không thể hoạt động, nhiều diện tích lúa tại, tỉnh Nghệ An chưa thể gieo cấy đúng thời vụ Xuân. Bà con nông dân như đang ‘ngồi trên đống lửa’.