Tag:

trái phép

Những ngày qua, chính quyền TP Vũng Tàu tích cực đôn đốc việc tháo dỡ các công trình tạm bợ như chòi lá trái phép tồn tại đã hàng chục năm nay. Ghi nhận đến ngày 24-4, việc tháo dỡ vẫn tiếp tục. Video trái phép

Video: TP Vũng Tàu thu hồi mặt bằng Bãi Sau, chỉnh trang đón khách ngày lễ
Tin nóng   |   24/04/2023
Video: TP Vũng Tàu thu hồi mặt bằng Bãi Sau, chỉnh trang đón khách ngày lễ

Những ngày qua, chính quyền TP Vũng Tàu tích cực đôn đốc việc tháo dỡ các công trình tạm bợ như chòi lá trái phép tồn tại đã hàng chục năm nay. Ghi nhận đến ngày 24-4, việc tháo dỡ vẫn tiếp tục.