09/11/2019

Tình trạng ngập nước tại TP.HCM không chỉ do hệ thống thoát nước hiện hữu yếu và thiếu mà còn do lấn chiếm hệ thống thoát nước chưa được giải quyết, xử lý triệt để.

Video liên quan